ʱʱʰٶ
 
|fMD
  |A
 
  ⩤gT
 
 
 
 
@ n
̷sG
 

~|ӏN()
@B~|ӏNɭ
1. @뤽qGӤӏN@AQeӏNC

2. ~PqG@ӤӏN@AQeӏNC]nӽС^

3. pW~HiHӽЧK΅@oC

GB
|v

1. @~HAε|vĢC5MA@10MAF|֩wxv5MC


2. s|vG
~PfB~P}GȡAΦbꤺѦӦb~ϥΤGȡC


3. LSR|Bp~HAε|vC


TB
|Bp

1. P|B i|B Rǵ|B]Ӌɡ^


2. P|B i|B I|B]tӋɡ^


|BP|B

1. P|BGY~HbPfGȮɡAPB̳WwxvAVʶR̦~|BC ]PB ѵ|v P|B^


2. PB
G
Y~HPfGȩҦNC]tBO^


3. Gp@o
PB S}ߤGp@o`B ҡ]1ϼxv5H^Bi|B

1. Y~HʶRfBGȡBTw겣ΤIOήɡARif̳WwxvҤI~|BC


2. ~HH䅢@sGpE@oA@h|fҩ̡ARJ`pi|BAp⤽pGi|BצE@o`B Ѽxv5H / ( 1ϼxv5H)C


Bi褧i|B

1. ʶifGȡA̳WwoëOs|kWwҪ̡C]Sҡ^]]渹ҡ^


2. Dѥ~Ϊݷ~ȨϥΤfGȡFU꨾س]BGxᔤιFm̡AbC
(
ʳfqoBWťo)]ػPo^]Hظɶ}o^


3. RSΤfGȡC(
\UoB۫ݫȤJBѪF|ث~)]ҥ~G~ȷ|ij\Oi^]ҥ~Gvʤث~HsiOCi^


4. SGuӤHfGȡC(
¾u֧QȹCBy͓BNmBuJqO)


5. ۥέHpTC(ҥ~GȳfΨi)

W@h^ؿU@h
 
 
 
ʱʱʰٶ